Algemene Voorwaarden


AUTEURSRECHT

Alle uitgaven in de webshop van Michelle Sweegers alsmede de inhoud van de site www.michellesweegers.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Michelle Sweegers. 

ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Michelle Sweegers en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Michelle Sweegers en cliënt. Door het bestellen en vooruit betalen van de bestelling  gaat de cliënt akkoord met de algemene voorwaarden van Michelle Sweegers.

VERKOOPPRIJZEN

De verkoopprijzen in de webshop op www.michellesweegers.nl zijn voor zover niet anders vermeld inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Bij prijswijzigingen gelden de tarieven die op het moment van bestellen op www.michellesweegers.nl vermeld staan. Voor wederverkopers is het mogelijk om aparte prijsafspraken te maken bij voldoende kwantiteit. De wederverkoper is echter gehouden aan de verkoopprijs zoals deze in de webshop van Michelle Sweegers gelden.

VERZENDKOSTEN

Verzendkosten zijn apart vermeld bij de betreffende artikelen in de webshop en zijn afhankelijk van gewicht en bestemming. Bij afname van meerdere producten wordt met de werkelijke verzendkosten gerekend. 

LEVERING

De bestelling zal met de grootste zorgvuldigheid en zo snel mogelijk na ontvangst van de betaling worden uitgevoerd.  Retourzendingen worden niet geaccepteerd. en terugbetaling kan ook niet worden gevraagd. Als een zending niet of niet juist aankomt dan heeft de klant 8 dagen om te reclameren. Michelle Sweegers zal dan in alle redelijkheid een oplossing aanbieden, dit ter oordeel van Michelle Sweegers.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Michelle Sweegers houdt zich het recht  voor een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.