Wandering in the forest


With the help of the backing tracks, you will feel as if you have your own loop station! There are 3 versions to choose from: the short version, the long version & the extra long version. Each version starts with the construction of loop 1 to 4. The intention is that after the first round of loop 1, you start playing loop 2. At the moment you play loop 3, you hear loop 2 on the backing track, which makes it seem as if you recorded it yourself. The same applies when you start loop 4, loop 3 sounds in the background.  

When you have finished playing loops 1-4, you can start playing the choruses, verses or you can improvise on the chord progression: Em Am Bm Em. The number of repetitions of this chord progression depends on the version you choose.  

Then loops 5 and 6 are added. This works on the same principle as the previous loops. First you play the loop and then the backing track copies it. At the end, you have the chance to improvise a few more rounds on the chord progression.

Please note that the extra long version also includes the interlude. Normally, the interlude is without a loop station, so that you can play it a lot more freely. However, this is not possible in this case, because you can never time it exactly until the loop starts again. That's why you can still hear some notes so you can play along with the rhythm. The tempo is reduced. The transition is quite pithy, so keep listening!  


Download here the backing tracks for Wandering in the Forest!

Short Version

Time: 2:27

  Order:
 • Construction of the loop:
  loop1 (2x), loop2, loop3
 • 4 x 8 measures entire loop
 • Overdub loop 5 & 6
 • 2 x 8 measures entire loop

Long version

Time: 3:31

  Order:
 • Construction of the loop:
  loop1 (2x), loop2, loop3
 • 6 x 8 measures entire loop
 • Overdub loop 5 & 6
 • 4 x 8 measures entire loop

Extra long version

Time: 4:31

  Order:
 • Construction of the loop:
  loop1 (2x), loop2, loop3
 • 4 x 8 measures entire loop
 • Interlude of 3 x 8 measures
 • 2 x 8 measures entire loop
 • Overdub loop 5 & 6
 • 2 x 8 measures entire loop

Met behulp van de backingtracks krijg je het gevoel alsof je een eigen loopstation hebt! Er zijn 3 versies waaruit je kunt kiezen: de korte versie, de lange versie & de extra lange versie. Elke versie begint met de opbouw van de loop 1 t/m 4. Het is de bedoeling dat je na de eerste ronde van loop 1, zelf begint met het spelen van loop 2. Op het moment dat je loop 3 speelt, hoor je op de backing track loop 2, waardoor het net lijkt of je het zelf hebt opgenomen. Hetzelfde geldt wanneer je loop 4 begint, klinkt loop 3 op de achtergrond. 

Wanneer je klaar bent met het spelen van de loops 1-4, kun je beginnen met spelen van de refreinen, coupletten óf je kan zelf improviseren op het akkoordschema: Em Am Bm Em. Het aantal herhalingen van dit akkoordschema hangt af van de versie die je kiest. 

Vervolgens komen loop 5 en 6 erbij. Dit werkt volgens hetzelfde principe als de eerdere loops. Eerst speel jij de loop en vervolgens kopieert de backingtrack het. Ten slotte heb je de kans om nog een paar rondes te improviseren op het akkoordenschema.

Let op: bij de extra lange versie is ook de interlude inbegrepen. Normaal gezien is de interlude zonder loopstation, zodat je het een stuk vrijer kan spelen. Echter is het in dit geval niet mogelijk omdat je het nooit precies kan timen tot de loop weer invalt. Daarom hoor je alsnog enkele noten zodat je goed op het ritme kan meespelen. Het tempo is hierbij verlaagd. De overgang is vrij pittig, dus goed blijven luisteren! 


Download hier de backing-tracks voor Wandering in the Forest!

Korte versie

Tijdsduur: 2:27

  Volgorde:
 • Opbouw van de loop:
  loop1 (2x), loop2, loop3
 • 4 x 8 maten volledige loop
 • Overdub loop 5 & 6
 • 2 x 8 maten volledige loop

Lange versie

Tijdsduur: 3:31

  Volgorde:
 • Opbouw van de loop:
  loop1 (2x), loop2, loop3
 • 6 x 8 maten volledige loop
 • Overdub loop 5 & 6
 • 4 x 8 maten volledige loop

Extra lange versie

Tijdsduur: 4:31

  Volgorde:
 • Opbouw van de loop:
  loop1 (2x), loop2, loop3
 • 4 x 8 maten volledige loop
 • Interlude van 3 x 8 maten
 • 2 x 8 maten volledige loop
 • Overdub loop 5 & 6
 • 2 x 8 maten volledige loop